Międzynarodowe centrum laserowe


Międzynarodowe centrum laserowe Międzynarodowe centrum laserowe

Międzynarodowe centrum laserowe

Płucne centrum laserowe Coswig w roku 2015 świętowało 20-lecie istnienia - pierwsze lasery o specjalnej długości fali 1318 nm zostały uruchomione tam wraz z objęciem pozycji ordynatora przez prof. dr. med. habil. A. Rolle w roku 1995.

01.03.2016 pozycję ordynatora, po przejściu prof. dr. med. habil. Rolle na zasłużoną emeryturę, przejął dr med. S. Drewes, który kontynuuje chwalebną działalność profesora.

W międzyczasie przeprowadzono ponad 3 000 operacji laserowych płuc, co sprawiło, że klinika klatki piersiowej stała się międzynarodowym centrum laserowym, do którego na operację usuwania przerzutów do płuc przyjeżdżają pacjenci z całego świata.

Historia

Prof. dr med. habil. A. Rolle już pod koniec lat 80. na uniwersytecie w Monachium zajmował się badaniem promieniowania o długości fali 1318 nm i jego specyficznych oddziaływań z tkanką płuc, udowadniając przy tym zalety operacji płuc z jego pomocą. On też, we współpracy z GSF Centrum Badawczym Środowiska Naturalnego i Zdrowia w Neuherberg opracował pierwszy laser, nadający się do klinicznego stosowania na pacjencie. Jego bazę stanowił laser ciała stałego Nd.YAG, którego główna długość fali 1064 nm została wyciszona, aby druga długość fali 1318 nm mogła być emitowana z maksymalną mocą wyjściową 20 watów. Przy pomocy przystawki skupiającej udało się tak wzmocnić optycznie moc promieniowania, że można było przy jego pomocy powoli ciąć tkankę płucną, osiągając jednocześnie wystarczające zatrzymanie krwawienia tego bardzo unaczynionego organu, jakim są płuca.

Około 10 lat później technika laserów Nd.YAG była na tyle rozwinięta, że moc wyjściową można było podwyższyć do 40 watów, co wystarczyło, aby w roku 1996 wprowadzić system laserowy do rutynowych operacji chirurgicznych na klatce piersiowej.

Decydujące postępy prof. dr med habil. A Rolle osiągnął jeszcze 10 lat później, kiedy z pomocą przemysłu i nowej wtedy nanotechnologii opracował laser oparty wyłącznie na diodach (półprzewodnikach), który emitował falę o długości 1318 nm z mocą do 150 watów, bez konieczności podłączania do sieci energetycznej, co na sali operacyjnej jest bardzo problematyczne.

Od wprowadzenia klinicznego w roku 2008 operacje laserowe w bezpośrednim kontakcie z tkanką płuc można wykonywać teraz 3 razy szybciej, co niesie korzystne dla pacjenta krótsze czasy operacji i znaczne ułatwienie dla operatora poprzez prostsze prowadzenie światłowodu.

Szczegóły i doświadczenia terapii w naszym specjalistycznym centrum laserowym opisuje pan Matthews z Wielkiej Brytani:

Szczegóły i doświadczenia terapii w naszym specjalistycznym centrum laserowym opisuje pan Matthews z Wielkiej Brytani (www.emmasplanet.co.uk)