Mezinárodní laserové centrum


laserové centrum laserové centrum

Mezinárodní laserové centrum

Protože první lasery se speciální vlnovou délkou 1318 nm byly do provozu uvedeny v roce 1995, kdy se primářem stal Prof. Dr. med. habil. A. Rolle, oslavilo plicní laserové centrum v Coswigu 20leté výročí své existence.

Po odchodu Prof. Dr. med. habil. Rolleho na zasloužený odpočinek nastoupil 01.03.2016 na pozici hlavního lékaře Dr. med. S. Drewes, který v jeho činnosti od té doby důstojně pokračuje.

V mezidobí bylo provedeno již více než 3.000 laserových operací plic a plicní klinika se vyvinula v Mezinárodní laserové centrum, do kterého jezdí na operace plicních metastáz pacienti z celého světa.

Z historie:

Vlnovou délku 1318 nm a její specifickou interakci s plicní tkání zkoumal Prof. Dr. med. habil. A. Rolle již na konci 80. let minulého století na Univerzitě v Mnichově a prokázal její mimořádné výhody pro operace plic. Ve spolupráci s GSF Výzkumným centrem pro životní prostředí a zdraví v Neuherbergu (GSF - Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit Neuherberg) vyvinul laserový přístroj vhodný pro první klinické nasazení na pacientech. Základem byl pevnolátkový laser Nd.YAG, jehož hlavní vlnová délka 1064 nm byla odstíněna, aby bylo možno druhou vlnovou délku 1318 nm vyzařovat výstupním výkonem maximálně 20 wattů. Společně s fokusačním rukojetí se podařilo výkon opticky zesílit tak, že s ním bylo možno pomalu řezat plicní tkáň a zároveň dosáhnout dostatečné zástavy krvácení v cévnatých plicích.

O necelých 10 let později byla technika Nd.YAG laseru propracována natolik, že bylo možno zvýšit výstupní výkon na 40 wattů, který stačilo k tomu, aby bylo možno od roku 1996 zavést tento laserový systém do běžného provozu plicní chirurgie.

Rozhodujícího pokroku dosáhl Prof. Dr. med. habil. A. Rolle o dalších deset let později, s pomocí průmyslu a tehdy nové nano technologie. Vyvinul čistě diodový (polovodičový) laser, který vyzařuje vlnovou délku 1318 nm s výkonem až 150 wattů, aniž by k tomu potřeboval při operacích velmi problematický silnoproud.

Po zavedení do klinické praxe roku 2008 mohou být nyní laserové operace v přímém kontaktu s plicní tkání prováděny 3x rychleji než předtím. To je dobré pro pacienty, neboť se zkrátí čas operace, i pro operatéra, pro nějž znamená snazší vedení vlákna výrazné ulehčení.

Detaily a zkušenosti pana Matthewse z Velké Británie k lékařskému ošetření v našem specializovaném laserovém centru:

Detaily a zkušenosti pana Matthewse z Velké Británie k lékařskému ošetření v našem specializovaném laserovém centru (www.emmasplanet.co.uk)